Nezaradené

Ako rozpoznať mŕtvicu?

Pomocou písmen F.A.S.T. rozpoznajte mŕtvicu

  • F = (face) pokles tváre – klesá jedna strana tváre alebo je necitlivá? Požiadajte osobu, aby sa usmiala. Je úsmev osoby nerovnomerný?
  • A = (arm) Slabosť ruky – Je jedna ruka slabá alebo necitlivá? Požiadajte osobu, aby zdvihla obe ruky. Posúva sa jedna ruka smerom nadol?
  • S = (speech) ťažkosti s rečou – je reč nezreteľná?
  • T = (time) čas na volanie 112

Ďalšie príznaky mŕtvice:

Pozor na náhle:

  • ZNECITLIVENIE alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela
  • ZMÄTENOSŤ, problémy s hovorením alebo porozumením reči
  • PROBLÉMY S VIDENÍM cez jedno alebo obe oči
  • PROBLÉMY S CHODENÍM, závraty, strata rovnováhy alebo koordinácie
  • SILNÁ BOLESŤ HLAVY bez známej príčiny