Nezaradené

Ako správne vykonať transfer?

 1. Posaďte pacienta na posteľ:
 • Zabrzdite invalidný vozík
 • Pomôžte pacientovi otočiť sa tvárou k vám
 • Položte ruku pod hornú časť chrbta pacienta tak, že rukou podopriete rameno. Druhú ruku položte za kolená
 • Prehoďte nohy cez okraj postele a pomôžte pacientovi posadiť sa
 1. Postavte pacienta:
 • Požiadajte pacienta, aby sa posunul na okraj postele
 • Objímte pacientovu hruď a ruky zopnite za jeho chrbtom
 • Nohu, ktorá je najďalej od vozíka, si podoprite medzi nohami, zakloňte sa, preneste váhu a nadvihnite pacienta
 1. Posaďte pacienta na vozík:
 • Povedzte pacientovi, aby sa otočil smerom k vozíku, zatiaľ čo vy ho budete naďalej držať. Vždy vykonajte transfer voči silnejšej strane pacienta
 • Keď sa pacient nakloní k vám, pokrčte kolená a spustite pacienta na operadlo vozíka

Dávajte pozor na svoj chrbát

 • Zdvíhanie pacienta môže byť náročné pre Váš chrbát. Aby ste znížili riziko poranenia chrbta, nezabudnite robiť nasledujúce kroky:
 • Predtým, ako začnete, si v hlave usporiadajte jednotlivé kroky
 • Vysvetlite pacientovi, ako sa má pohybovať, a opýtajte sa ho/jej, či je na transfer pripravený
 • Kolená majte pokrčené a chrbát rovný
 • Na pevné uchopenie môžete použiť pás pre transfer, miesto toho, aby ste mali ruky za jeho chrbtom
 • Vyhľadajte pomoc, ak ju potrebujete
 • Vyskúšajte si transfer pár krát pod dozorom