nurse jobs

Pri spolupráci s BestCare24 sú požadované nasledovné podmienky: absolvovaný opatrovateľský kurz alebo zdravotná škola nemecký jazyk na pokročilej úrovni, príjemné vystupovanie, pokojná a empatická komunikácia, flexibilita, dochvíľnosť. Dôkladné prečítanie zmluvy Dôležitým predpokladom pre spoluprácu s BestCare24, s.r.o. je seriózne vystupovanie; je nevhodné, aby sa opatrovateľky až po podpise zmluvy začali sťažovať na pracovné podmienky alebo vyplácanie…

nurse jobs

S BestCare 24 získate nasledovné benefity:  dlhoročné a bohaté skúsenosti v oblasti starostlivosti o klientov v Rakúsku, pracovné ponuky najmä vo Viedni a blízkom okolí a Štajersku, individuálna doprava (vlakom/autobusom/autom/prepravcom) – NIE STE viazaní na konkrétny spôsob dopravy, vybavenie všetkých administratívnych náležitostí potrebných pre prácu v Rakúsku (otvorenie/pozastavenie/zrušenie/obnovenie živnosti, prihlásenie/odhlásenie prechodného pobytu na adrese klienta), preplatenie cestovných nákladov do výšky…

For emergency cases        1-800-700-6200