nurse jobs

S BestCare 24 získate nasledovné benefity: 

  • dlhoročné a bohaté skúsenosti v oblasti starostlivosti o klientov v Rakúsku,

  • pracovné ponuky najmä vo Viedni a blízkom okolí a Štajersku,

  • individuálna doprava (vlakom/autobusom/autom/prepravcom) – NIE STE viazaní na konkrétny spôsob dopravy,

  • vybavenie všetkých administratívnych náležitostí potrebných pre prácu v Rakúsku (otvorenie/pozastavenie/zrušenie/obnovenie živnosti, prihlásenie/odhlásenie prechodného pobytu na adrese klienta),

  • preplatenie cestovných nákladov do výšky 80 eur,

  • rýchle umiestnenie ku klientovi a sprevádzanie pri prvom nástupe,

  • preplatenie odvodov na sociálne poistenie do výšky 190 eur,

  • pomoc a podpora v prípade akýchkoľvek otázok počas celej doby výkonu práce,

  • istota v rámci poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré sme uzavreli pre všetky naše opatrovateľky/-ov v prípade spôsobenia ujmy či už na zdraví klienta alebo majetku,

  • ubytovanie a stravovanie u klienta.

 

For emergency cases        1-800-700-6200