nurse jobs

Pri spolupráci s BestCare24 sú požadované nasledovné podmienky: absolvovaný opatrovateľský kurz alebo zdravotná škola nemecký jazyk na pokročilej úrovni, príjemné vystupovanie, pokojná a empatická komunikácia, flexibilita, dochvíľnosť. Dôkladné prečítanie zmluvy Dôležitým predpokladom pre spoluprácu s BestCare24, s.r.o. je seriózne vystupovanie; je nevhodné, aby sa opatrovateľky až po podpise zmluvy začali sťažovať na pracovné podmienky alebo vyplácanie…

For emergency cases        1-800-700-6200