Nezaradené

Viete aké podmienky musíte spĺňať pri spolupráci s BestCare24?

bestcare podmienky clanok

Pri spolupráci s BestCare24 sú požadované nasledovné podmienky:

  • absolvovaný opatrovateľský kurz alebo zdravotná škola,
  • nemecký jazyk na pokročilej úrovni,
  • príjemné vystupovanie,
  • pokojná a empatická komunikácia,
  • lexibilita, dochvíľnosť.

Dôkladné prečítanie zmluvy

Dôležitým predpokladom pre spoluprácu s BestCare24, s.r.o. je seriózne vystupovanie; je nevhodné, aby sa opatrovateľky až po podpise zmluvy začali sťažovať na pracovné podmienky alebo vyplácanie mzdy; je preto veľmi dôležité vopred si prečítať zmluvu pred podpísaním!; predíde sa tak prípadným nezrovnalostiam a nedorozumeniam.

24-hodinová starostlivosť

Keďže naša agentúra poskytuje 24-hodinovú starostlivosť, naše opatrovateľky pracujú takisto cez sviatky ako Veľká noc, Vianoce či Silvester; závisí to prevažne od dohody medzi danými dvomi opatrovateľkami ako si prácu cez sviatky rozdelia.

Mzda

Mzdu vyplácame na bankový účet, vždy nasledujúci mesiac, najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci; výhodou vyplácania na účet je jednoduchšie dokladovanie príjmu (na základe bankového výpisu) či už pre potreby daňového priznania, rodinných prídavkov a pod.
P
ríklad: mzda za január (t.j. od 1.-31.3.2017 ) bude vyplatená najneskôr do 10.4.2017.

Výmeny

Opatrovateľky nesmú nechať pacienta samého kvôli potenciálnemu ohrozeniu zdravia pacienta (napríklad nebezpečenstvo pádu a pod.); takisto pri striedaní opatrovateliek je nutné, aby opatrovateľka počkala svoju striedačku a až po jej príchode odišla (nie skôr).